[1]
Laili, N. 2019. JENJANG PEMUKIMAN SITUS BENTENG MAJAPAHIT, LAMPUNG UTARA DAN SITUS PERIKI, LAMPUNG TIMUR: DALAM PERBANDINGAN. Prosiding Balai Arkeologi Jawa Barat. 2, 1 (Jan 2019), 149-157. DOI:https://doi.org/10.24164/prosiding18/12.