(1)
Nuralia, L. . JEJAK BUDAYA AUSTRONESIA DI KAWASAN PERKEBUNAN PENINGGALAN ZAMAN HINDIA BELANDA. Prosiding 2020, 3, 155-165.