MICHAEL WATTIMURY, S. . BENCANA DAN INTEGRASI MASYARAKAT: SUATU KAJIAN TENTANG BAHAYA SERAM TAHUN 1899 DAN KAITANNYA DENGAN HUBUNGAN PELA AMAHAI DAN IHAMAHU: Disaster And Community Integration: A Study on the “Bahaya Seram” of 1899 and Its Relationship With “Pela” Amahai and Ihamahu. Prosiding Balai Arkeologi Jawa Barat, v. 4, n. 1, p. 247-257, 30 Okt 2021.