Laili, Nurul. 2019. “JENJANG PEMUKIMAN SITUS BENTENG MAJAPAHIT, LAMPUNG UTARA DAN SITUS PERIKI, LAMPUNG TIMUR: DALAM PERBANDINGAN”. Prosiding Balai Arkeologi Jawa Barat 2 (1):149-57. https://doi.org/10.24164/prosiding18/12.