[1]
M. . Maulana Magiman, N. . Salleh, dan A. . Nasir Mohd Yusoff, “SIMBOL KESUCIAN DALAM KOMUNIKASI RITUAL MASYARAKAT KADAYAN SARAWAK”, Prosiding, vol. 3, no. 1, hlm. 235-246, Des 2020.