[1]
S. . Michael Wattimury, “BENCANA DAN INTEGRASI MASYARAKAT: SUATU KAJIAN TENTANG BAHAYA SERAM TAHUN 1899 DAN KAITANNYA DENGAN HUBUNGAN PELA AMAHAI DAN IHAMAHU: Disaster And Community Integration: A Study on the “Bahaya Seram” of 1899 and Its Relationship With ‘Pela’ Amahai and Ihamahu”, Prosiding, vol. 4, no. 1, hlm. 247-257, Okt 2021.