[1]
E. . Widyastuti, “ALTERNATIF PENANGANAN BENCANA BANJIR: STUDI KASUS SITUS CANDI RONGGENG, PAMARICAN, CIAMIS: Flood Disaster Alternative Treatment: Case Study on Candi Ronggeng Site, Pamarican, Ciamis”, Prosiding, vol. 4, no. 1, hlm. 407-414, Okt 2021.