Michael Wattimury, S. . “BENCANA DAN INTEGRASI MASYARAKAT: SUATU KAJIAN TENTANG BAHAYA SERAM TAHUN 1899 DAN KAITANNYA DENGAN HUBUNGAN PELA AMAHAI DAN IHAMAHU: Disaster And Community Integration: A Study on the “Bahaya Seram” of 1899 and Its Relationship With ‘Pela’ Amahai and Ihamahu”. Prosiding Balai Arkeologi Jawa Barat, vol. 4, no. 1, Oktober 2021, hlm. 247-5, doi:10.24164/prosiding.v4i1.23.