Maulana Magiman, Mohamad, Norhuda Salleh, dan Ahmad Nasir Mohd Yusoff. “SIMBOL KESUCIAN DALAM KOMUNIKASI RITUAL MASYARAKAT KADAYAN SARAWAK”. Prosiding Balai Arkeologi Jawa Barat 3, no. 1 (Desember 29, 2020): 235-246. Diakses Desember 2, 2021. http://prosidingbalarjabar.kemdikbud.go.id/index.php/seminar/article/view/26.