1.
Maulana Magiman M, Salleh N, Nasir Mohd Yusoff A. SIMBOL KESUCIAN DALAM KOMUNIKASI RITUAL MASYARAKAT KADAYAN SARAWAK. Prosiding [Internet]. 29 Desember 2020 [dikutip 2 Desember 2021];3(1):235-46. Tersedia pada: http://prosidingbalarjabar.kemdikbud.go.id/index.php/seminar/article/view/26