1.
Michael Wattimury S. BENCANA DAN INTEGRASI MASYARAKAT: SUATU KAJIAN TENTANG BAHAYA SERAM TAHUN 1899 DAN KAITANNYA DENGAN HUBUNGAN PELA AMAHAI DAN IHAMAHU: Disaster And Community Integration: A Study on the “Bahaya Seram” of 1899 and Its Relationship With “Pela” Amahai and Ihamahu. Prosiding [Internet]. 30 Oktober 2021 [dikutip 5 Februari 2023];4(1):247-5. Tersedia pada: http://prosidingbalarjabar.kemdikbud.go.id/index.php/seminar/article/view/84