[1]
Michael Wattimury, S. 2021. BENCANA DAN INTEGRASI MASYARAKAT: SUATU KAJIAN TENTANG BAHAYA SERAM TAHUN 1899 DAN KAITANNYA DENGAN HUBUNGAN PELA AMAHAI DAN IHAMAHU: Disaster And Community Integration: A Study on the “Bahaya Seram” of 1899 and Its Relationship With “Pela” Amahai and Ihamahu. Prosiding Balai Arkeologi Jawa Barat. 4, 1 (Okt 2021), 247-257. DOI:https://doi.org/10.24164/prosiding.v4i1.23.