(1)
Widyastuti, E. . ALTERNATIF PENANGANAN BENCANA BANJIR: STUDI KASUS SITUS CANDI RONGGENG, PAMARICAN, CIAMIS: Flood Disaster Alternative Treatment: Case Study on Candi Ronggeng Site, Pamarican, Ciamis. Prosiding 2021, 4, 407-414.