WIDYASTUTI, E. . ALTERNATIF PENANGANAN BENCANA BANJIR: STUDI KASUS SITUS CANDI RONGGENG, PAMARICAN, CIAMIS: Flood Disaster Alternative Treatment: Case Study on Candi Ronggeng Site, Pamarican, Ciamis. Prosiding Balai Arkeologi Jawa Barat, v. 4, n. 1, p. 407-414, 30 Okt 2021.