Michael Wattimury, Samuel. 2021. “BENCANA DAN INTEGRASI MASYARAKAT: SUATU KAJIAN TENTANG BAHAYA SERAM TAHUN 1899 DAN KAITANNYA DENGAN HUBUNGAN PELA AMAHAI DAN IHAMAHU: Disaster And Community Integration: A Study on the “Bahaya Seram” of 1899 and Its Relationship With ‘Pela’ Amahai and Ihamahu”. Prosiding Balai Arkeologi Jawa Barat 4 (1):247-57. https://doi.org/10.24164/prosiding.v4i1.23.