Michael Wattimury, S. . (2021) “BENCANA DAN INTEGRASI MASYARAKAT: SUATU KAJIAN TENTANG BAHAYA SERAM TAHUN 1899 DAN KAITANNYA DENGAN HUBUNGAN PELA AMAHAI DAN IHAMAHU: Disaster And Community Integration: A Study on the “Bahaya Seram” of 1899 and Its Relationship With ‘Pela’ Amahai and Ihamahu”, Prosiding Balai Arkeologi Jawa Barat, 4(1), hlm. 247-257. doi: 10.24164/prosiding.v4i1.23.