Michael Wattimury, Samuel. “BENCANA DAN INTEGRASI MASYARAKAT: SUATU KAJIAN TENTANG BAHAYA SERAM TAHUN 1899 DAN KAITANNYA DENGAN HUBUNGAN PELA AMAHAI DAN IHAMAHU: Disaster And Community Integration: A Study on the “Bahaya Seram” of 1899 and Its Relationship With ‘Pela’ Amahai and Ihamahu”. Prosiding Balai Arkeologi Jawa Barat 4, no. 1 (Oktober 30, 2021): 247-257. Diakses Januari 29, 2023. https://prosidingbalarjabar.kemdikbud.go.id/index.php/seminar/article/view/84.