Prosiding Seminar Nasional Arkeologi 2019:

“Indonesia Rumah Besar Austronesia: Dari Masa Prasejarah hingga Kini"

Manusia dan Budaya Austronesia Lintas Masa di Indonesia

Bandung, 19—21 November 2019

Diterbitkan Oleh

BALAI ARKEOLOGI JAWA BARAT

Jalan Raya Cinunuk Km 17 Cileunyi Bandung 40263

Telp. (022) 7801665 faks. (022) 7803623

E-mail: balar.jabar@kemdikbud.go.id

 

 

Diterbitkan: 2020-12-29

PEWARISAN TEKNOLOGI LOGAM PADA MASYARAKAT LAMPUNG

Nanang Saptono, Rusyanti, Endang Widyastuti

117-126

SIMBOL KESUCIAN DALAM KOMUNIKASI RITUAL MASYARAKAT KADAYAN SARAWAK

Mohamad Maulana Magiman, Norhuda Salleh, Ahmad Nasir Mohd Yusoff

235-246

Lampiran

Iwan Hermawan

267-285